Plata defalcată a TVA, măsura care poate să pună economia pe butuci

În viziunea guvernanților, plata defalcată a TVA va aduce mai mulți bani la buget. În realitate, efectul poate fi contrar. Măsura va afecta cash flow-ul multor companii, care riscă astfel să intre în insolvență.

Reducerea evaziunii în domeniul TVA, creşterea gradului de conformare voluntară la plată a operatorilor economici şi asigurarea unui mediu concurenţial corect prin eliminarea avantajelor unor operatori economici cu comportament fiscal incorect care nu achită TVA la bugetul de stat. Acestea sunt motivele apariţiei Ordonanţei privind plata defalcată a TVA, conform notei de fundamentare. Însă, chiar dacă măsura a avut ca punct de plecare intenţii bune, modul de realizare este dezastruos. 

Ce presupune plata defalcată a TVA 

În primul rând, companiile înre­gistrate în scopuri de TVA vor fi obligate să-şi deschidă un cont bancar distinct („Contul de TVA“) pentru a încasa TVA de la clienţi, respectiv pentru a plăti TVA facturată furnizorilor. Încasarea sau plata se va face direct în contul de TVA al vânzătorului a TVA facturată clienţilor pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii. Mecanismul nu se aplică pentru încasările în numerar sau prin utilizarea cardurilor sau a altor substitute de numerar (în acest, furnizorul trebuie totuşi să transfere suma în contul special în trei zile lucrătoare). Mai trebuie menţionat că sumele din contul de TVA pot fi utilizate pentru plata TVA către furnizori sau pentru plata TVA datorată la bugetul de stat şi că se interzice retragerea în numerar a unor sume din contul special. Teoretic, este permis transferul de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular, însă numai cu aprobarea ANAF (nu este prevăzut niciun termen în acest sens). „Banii contribuabililor oneşti blocaţi în contul de TVA vor putea putea fi folosiţi de acesta doar cu aprobarea prealabilă a ANAF (nu ştim în ce constă procedura de aprobare, probabil control documentar). În proiectul de Ordonanţă  însă nu există termen în care ANAF să dea aprobarea şi nici sancţiune. Pe vorbe, la consultări s-a spus că vor fi trei zile, dar în text nu apare“, atrage atenţia avocatul de business Gabriel Biriş.

„Termenele de plată vor afecta companiile şi mai mult decât până acum. Presupunând că o tranzacţie are un termen de plată de 60 de zile, TVA trebuie plătită până pe 25 a lunii următoare de către furnizor. În cazul în care clientul va plăti TVA, acesta va efectua plata către contul TVA, iar furnizorul nu va putea să utilizeze banii dacă nu este aprobat de ANAF. Prin urmare, ar exista, de fapt, un dublu impact“, susţin şi reprezentanţii companiei de consultanţă Deloitte România. Aceştia atrag atenţia că ideea plaţii defalcate a circulat încă de la crearea sistemului TVA, dar nu a putut fi pusă în practică din cauza impactului semnificativ asupra capitalului de lucru şi a poverii administrative. „La cum arată în acest moment, mecanismul de plată defalcată a TVA va avea un impact negativ semnificativ din cauza poverii administrative mai mari şi a influenţei în cash flow. Aceasta va afecta fără deosebire evazionişti si contribuabili oneşti“, explică specialiştii companiei de consultanţă.

Mai mult, o altă problemă majoră apare la articolul 19, care prevede sancţiunile în caz de contravenţie. „Sancţiunea pentru plata greşită a TVA este de 50% din sumă. Sancţiunea se aplică şi atunci când atât plătitorul cât şi beneficiarul declară şi îşi plătesc TVA corect. Doar pentru plata în cont greşit sancţiunea aplicată e 50%“, susţine Biriş. 

10:51 Cea mai căutată staţiune din România. Nu se mai fac rezervări în locul cu cel mai pur aer din ţară10:30 Ţările exotice unde românii pot merge fără viză


Sursa: www.capital.ro

Spune-ți Părerea!