Verificările amenajamentelor silvice se vor face de Agenţiile de Protecţie a Mediului, Gărzile Forestiere şi Gărzile de Mediu

Amenajamentele silvice vor fi verificate, spre a fi aprobate, de către Agenţiile de Protecţie a Mediului (APM), Gărzile Forestiere şi Gărzile de Mediu, nu doar de către APM-uri, cum se întâmplă în prezent, se arată în proiectul de Ordin privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.

Conform ministerului de resort, exploatarea forestieră este reglementată de Codul Silvic, iar acesta prevede că exploatarea masei lemnoase în baza unui amenajament silvic se face pe baza autorizaţiilor de exploatare, eliberate de şeful ocolului silvic, care cuprind obligaţii referitoare la condiţiile din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţii şi măsurile pentru monitorizarea acesteia. 

În acest context, prin Ordinul nr. 1708/2017, ministerul vizează eliminarea dublei reglementări, debirocratizarea administrativă şi separarea clară a competenţelor. 

‘Pentru a fi aprobate, amenajamentele silvice sunt supuse avizării de mediu din partea Agenţiilor de Protecţia Mediului (APM), inclusiv în ceea ce priveşte planul de recoltare a masei lemnoase, motiv pentru care a fost eliminată autorizaţia de mediu pentru exploatare forestieră. În situaţia anterioară, APM-urile verificau de două ori aceeaşi activitate, ajungându-se la blocaje foarte mari în activitatea de exploatare, mai ales din cauza termenelor procedurale foarte lungi. În actuala reglementare, fiecare instituţie îşi realizează atribuţiile specifice, fără a exista imixtiuni sau depăşiri de competenţe, astfel: A.P.M. realizează evaluarea de mediu a planului de recoltare a masei lemnoase, în cadrul procedurii de avizare a amenajamentului silvic; Gărzile Forestiere verifică dacă tăierile se realizează conform legislaţiei silvice în vigoare; Gărzile de Mediu monitorizează strict măsurile de protecţia mediului înconjurător, referitoare la activitatea de exploatare’, notează Ministerul Mediului. 

Potrivit sursei citate, în vechea reglementare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei mediului era pus în situaţia de a verifica procesul tehnologic de recoltare a masei lemnoase, reglementat separat prin Ordinului nr. 1540/2011. ‘Aceste verificări reprezentau o depăşire a competenţelor profesionale şi o imixtiune în activitatea inspectorilor Gărzilor Forestiere’, consideră Ministerul Mediului. 

Pe de altă parte, în documentul oficial se precizează faptul că nu se va mai realiza nicio tăiere fără avizul administratorului/custodelui ariei protejate, responsabilul cu măsurile de protecţie şi conservare, având astfel un rol activ în activitatea de exploatare. 

13:59 Șeful TAROM: Suntem pe un câmp de bătălie, fără arme şi cu soarele în ochi!03:44 Instituția care dă în fiecare lună un milion de euro pe filme românești


Sursa: www.capital.ro

Spune-ți Părerea!